potato

French fries

Jacket Potatoes with Prawn Mary Rose

Served with salad

Jacket Potatoes with cheese and Beans

Served with salad

Jacket Potatoes with cheese

Served with salad

Jacket Potatoes with Tuna

Served with salad

Carretera Andratx 28 - Portals Nous, Mallorca, España